най големият нешлифован диамант в света

ИНВЕСТИЦИОННИ ДИАМАНТИ

ИНВЕСТИЦИОННИ ДИАМАНТИ

Да оцениш един диамант всъщност е доста по-сложна задача, отколкото някой би си помислил. Става още по-трудно да се довериш на някой, който да ти помогне в начинанието, предвид факта, че за съжаление в днешни дни все повече хора се представят за оценители, без да имат нужната квалификация.

Затова, нека започнем с някои съвети и насоки, които ще ви помогнат да разграничите самозванеца от истинския професионалист.
Професионалистът:
–         е преминал курс и изпити по оценка на диаманти и брилянти-суровина
–         има етика на оценяването и оборудване (т.е. оценката не се изразява в поглеждане на камъка с лупа за части от минутата)
–         пише доклад на оценката по стандарти
–         е в крак с всяка промяна и не спира да надгражда образованието си
Много самозванци изтъкват като доказателство за компетентността си това, че са членове на дадена асоциация за оценители. Бъдете внимателни, защото повечето такива организации дават „титли” срещу заплащане (членски внос). За да сте сигурни, че членството е легитимно и „извоювано”, попитайте оценителя какво е нивото му на членство в рамките на организацията, както и какво е направил, за да го достигне. Попитайте и колко често трябва да бъде „изпитван” отново, за да поддържа нивото си на членство и какво включват изпитите.

Прието е, че легитимните организации на оценители на скъпоценни камъни трябва да тестват повторно своите членове най-малко веднъж на всеки пет години, за да се гарантира, че те са актуални и по дата по отношение на промени в рамките на професията.

    • ИНВЕСТИЦИОННИ ДИАМАНТИ
    • Лицензиран оценител на диаманти
    • Квалифициран оценител на бижута
ЕТО И НЯКОИ ОСНОВНИ ТИПОВЕ, В КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ ОЦЕНИТЕЛИТЕ:

Куак: Жаргонен термин за самопровъзгласил се „оценител“, без официална титла и гемологическо образование.

Бижутер: Бижутерът е занаятчия, който има способност и опит да произвежда или ремонтира бижута. Тази способност не означава, че е оценител.

Бижутер по образование: Същото като предното обяснение, но с разликата, че бижутерът по образование е преминал всички курсове, определени за задължителни от Гемологическия институт на Америка (GIA).

 Шлифовчик на скъпоценни камъни: Човек, който реже, оформя и полира цветни скъпоценни камъни или диаманти.

 Гемологичен творец (артист): Специалист, чиито способности надхвърлят тези на шлифовячика. Той не само, че извайва диаманта от суровина, но и предварително прави арт проект на крайния продукт. Гемологичните творци – шлифовчици са най-добри в областта си, защото имат арт виждане.

 Гемолог с образование: Професионалист, който е преминал всички курсове и изпити (теория и практика) на програмата GIA.

 Сътрудник на Гемологическата асоциация на Великобритания (FGA): Професионалист, който е взел и преминал всички изпити и курсове на FGA-програмата.

Часовникар: Специалист, който е бил обучен или от училище или е чиракувал и има способността да произвежда часовници, частите към тях, да ги възстановява и ремонтира. Това, че един човек само сменя батерии, не го прави часовникар.

 Сертифициран часовникар: Същото, както и предното, но с разликата, че е преминал всички курсове и изпити в легитимно учебно заведение и е положил държавен изпит по теория и практика на часовникарството.

 Часовникар-техник: Лице, което може да направи основен ремонт на часовник, но не разполага с формалното образование или обучение и не е преминал всички изпити. Той не е сертифициран часовникар.

 Търговец на бижута на едро: Човек, който продава на бижутерите на дребно. Има много търговците на дребно, които се представят точно като търговци на едро. Това е неправилно. Сделката за продажба на едро е между дистрибутор, търговец на едро или производител на субект на дребно за препродажба. А продажба на крайния потребител е сделка за продажба на дребно. Един истински търговец на едро никога няма да продават на обществеността.

 Търговец на бижута на дребно: Магазини, които продават на крайния потребител. Това не прави търговеца оценител или бижутер.

 Това са само част от титлите, с които можете да се сблъскате в рамките на отрасъла. Има различни фирми и дружества, които издават „титли” срещу плащане на членски внос или присъствие на няколко часови лекции, завършващи с формален изпит.

Ако чуете изречението: „Нямам нужда от всички тези листове хартия, окачени на стената ми (дипломи). Аз съм в бизнеса с диаманти от повече от 20 години.” или други подобни, NURI

DIAMONDS

ви съветва да си изберете друг човек, който да оцени вашите скъпоценни камъни. Не преставащото развитие и надграждане на образованието и квалификациите е единственият отговор на всеки един истински професионалист е диамантения бизнес.