син диамант
най големият нешлифован диамант в света