БОРСОВИ НОВИНИ

RapNet (RAPI ™)  индексът спадна 2,7% през третото тримесечие и е надолу с 2% от началото на годината.
Пазарът на диамант се адаптира към по-ниски изисквания за търговия на дребно, особено в Далечния изток, където бижутерите са намалили, техните програми за разширяване на бизнеса. Китайските купувачи се преориентират към по-ниски ценови точки и са по-селективни, тъй като те ограничават покупките.