„NURI DIAMONDS“ съдейства в закупуването на диаманти с инвестиционна цел и гарантира предлагане на най-добрата оферта. Така е, защото диамантът определено е най-стабилната инвестиция през последното десетилетие. Лицензираната лаборатория е директен търговец от борсите в ЮАР и Антверпен. За всяка покупка и услуга вие получавате сертификат, който гарантира 100% качество, цена и ликвидност. По този начин „NURI DIAMONDS“ ви помага от момента на консултирането, до намирането на диаманта и най-важното – гарантира правилното инвестиране на вашите финансови средства. За да е напълно компетентна в оценката си във всеки един момент, лаборатория „NURI DIAMONDS“ всяка седмица получава лист с актуалните цени по параметри от Световната диамантена борса. Експертната оценка се извършва след предварително записан час за консултация при Нури Димитрова. Анализа включва определяне на формата на диаманта определяне на теглото на диаманта с аналитични везни с точност една стотна от карата определяне на основните пропорции на диаманта анализ на чистотата – микроскопичен анализ/оценка на степента на чистотата на диаманта 
анализ на цвета – анализ на оцветяването на диаманта и оценка на степента на оцветяването анализ на флуоресценцията – анализ на реакцията на диаманта на ултра виолетово излъчване и оценка на неговата реакция в зависимост от степента на излъчваната видима светлина анализ на шлифоването-анализ на пропорциите със сканиращо устройство „Сарин“.
NURI DIAMONDS“ ул. Хан Крум 11

офис гр. Несебър

+359 894 444 991
nuri.dimitrova@abv.bg